Monthly Archives: February 2014

Tanda-tanda Kiamat

Ada banyak tanda-tanda kiamat tersebar di ayat Al Quran dan hadits mulia. Salah satunya tersebut di hadist berikut. “Sesungguhnya tanda hari kiamat adalah memberi salam hanya kepada orang tertentu, penyebarluasan kegiatan perniagaan sampai-sampai seorang istri…