Uncategorized

Kaum Inti, Pertengahan, Pinggiran

Kaum Inti, Pertengahan, Pinggiran

“Ga boleh dzikir pakai tasbih. Haram itu,” kata seorang jamaah menegur jamaah lain. Yang ditegur sebenarnya tidak terima. Tapi menjawab: “Oh, begitu…